Üyelik Şartları

Üyelik Şartları

Kümeye üye olmak isteyen şirketlerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

  • Şirket merkezinin veya bir şubesinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir tesisinin olması,
  • Ve bu tesiste siber güvenlik ürünü geliştiriliyor veya siber güvenlik hizmet veriliyor olması.


Üyelik Süreci

Bu şartları sağlayan firmalar portal.siberkume.org.tr adresinden üyelik başvurularını yaparlar. Üyelik başvuruları Küme Koordinasyon Ofisi tarafından değerlendirilir ve karara bağlanırTemsil ve Katılım

Üyeliğe alınan firmalar kümede kendilerini temsil etmek ve irtibat noktası olarak görev yapmak üzere bir personelini bildirir. Hızlı karar alabilmek ve uygulamaya geçebilmek için söz konusu temsilcinin şirketi ile ilgili konularda karar vermeye yetkili olması beklenmektedir.

Küme faaliyetlerine katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Sürekliliği olan çalışmalarda katılımcıların da süreklilik göstermesi beklenmektedir.Üyeliğin Sona Ermesi

Herhangi bir üyenin üyelik şartlarını kaybetmesi halinde veya bir üyenin üyeliğini sonlandırmak istediğini bildirmesi halinde Koordinasyon Ofisi tarafından üyeliği sonlandırılır.