Faaliyetler

 • Küme üyelerinin kendi aralarında ve dış paydaşlarla iletişimini artırmak için teknik, sosyal etkinlikler düzenlemek,
 • Üye firmaların ürün ve hizmetlerini kataloglamak,
 • Yerli ürünlerin kullanımı için teşvik mekanizmaları oluşturmak,
 • Yurt içi pazarda, büyük ölçekli müşteriler nezdinde üyelerinin tanıtımını yapmak, bilinirliklerini artırmak, • Siber güvenlik konusuna ilgi duyan kişilerin kendilerini geliştirebileceği, kabiliyetlerini belgelendirebileceği eğitim, yarışma grup çalışmaları gibi etkinlikler düzenlemek, eğitim tesisi kurmak, kurulmasına destek olmak,
 • Sektörel her türlü bilgi, belge, rapor ve bu doğrultuda teknolojik ve sektörel haber ve bültenlerin paylaşımını yapmak, • Firmaların yararlanabileceği destek, teşvik, proje gibi kaynakları tespit etmek ve üyelerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla danışmanlık ve lobi faaliyetleri yapmak,
 • Sektörün test ve geliştirmelerine altyapı imkânı sunan Test Ve Analiz Laboratuvarı kurmak,
 • Sertifikasyon Laboratuvarı kurmak,
 • Siber Güvenlik Akademisi kurmak, • Teknoloji Yol Haritası oluşturmak, Siber Güvenlik Teknoloji Taksonomisini belirlemek, teknoloji yönetimi yapmak,
 • Tatbikat Alanları kurmak/mevcutları değerlendirmek,
 • Ulusal/Uluslararası konferans, eğitim, seminer, panel, fuar gibi etkinlikler düzenlemek,
 • Yurtdışında temsilcilikler açmak ya da temsilci bulundurmak, • Kümelere yönelik teşviklerden faydalanmak,
 • Staj arz ve talep koordinasyonunu sağlamak,
 • Ön lisans/lisans/lisansüstü programlarının açılmasına destek vermek, • Siber güvenlik sektörüne girme niyetinde olan Türk veya Yabancı işletme ve yatırımcılara; mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek,
 • İnsan Kaynağı / Talebi eşleştirmesi için ortam (web sayfası, kariyer günleri, vb.) düzenlemek.