Hakkımızda

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Hakkında

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017 yılında ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla ortaya çıkan, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından desteklenen ve SSTEK A.Ş. tarafından yürütülen bir projedir.

Kümenin uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi ve yönetilmesi Savunma Sanayii Başkanı Başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı üst düzey temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuş Danışma Kurulu vasıtasıyla yapılır. Kümelenmenin günlük operasyonları SSTEK A.Ş. bünyesinde kurulan Koordinasyon Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kümelenmeye Türkiye’de yerleşik ve Siber Güvenlik alanında ürün/hizmet geliştiren firmalar üye olabilir.

1 Şubat 2021 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Platformu faaliyetlerinin birlikte yürütülmesine ilişkin protokol imzalanmıştır. Küme planlama ve koordinasyonunda SSB ve DDO temsilcilerinden oluşan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Yürütme Kurulu faaliyet göstermektedir.
Misyon

İhtiyaçların tespiti ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst düzey iş birliği ve eşgüdümü ve sağlıklı rekabet koşullarını sağlayarak ekosistemi geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlayacak mekanizmaları oluşturmak.

Vizyon

Siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağı ve markalaşmış yerli/milli çözümlerle global pazarda rekabetçi ve söz sahibi olmak.Hedefler

  • Türkiye’deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak,
  • Üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimine destek olmak,
  • Siber güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek,
  • Üyelerinin ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardımcı olmak,
  • Üyelerinin ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak,
  • Siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek,
  • Bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmek.Koordinasyon Ofisi

Kümelenmenin faaliyetlerinin küme üyeleri tarafından gerçekleştirilmesi esastır. Kümeye üyeliğin kabul edilmesi, üyeliğin sonlandırılması, çalışma gruplarının kurulması, desteklenmesi, faaliyetler için gerekli kaynakların sağlanması, dış paydaşlarla iletişimin koordinasyonu gibi kolaylaştırıcı faaliyetler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılır.

Koordinasyon Ofisi, bir Genel Koordinatör ve ona bağlı koordinatörler, alan uzmanları ve idari personellerden oluşur.